Tarieven

Tarieven

Tarieven

Ik hanteer een particulier uurtarief van €95,- exclusief BTW en een zakelijk uurtarief van €140,- exclusief BTW.

Particulieren kunnen kiezen voor losse coachingsgesprekken, een kerntalentenanalyse  (uitgebreid of beknopt) of een coachingstraject inclusief kerntalentenanalyse. Gesprekken duren 1 tot maximaal 2 uur.  Kennismakingsgesprekken zijn gratis en vrijblijvend. 

Ik hanteer een particulier uurtarief van €95,- exclusief BTW en een zakelijk uurtarief van €140,- exclusief BTW.

Particulieren kunnen kiezen voor losse coachingsgesprekken, een kerntalentenanalyse (uitgebreid of beknopt) of een coachingstraject inclusief kerntalentenanalyse. Gesprekken duren 1 tot maximaal 2 uur.  Kennismakingsgesprekken zijn gratis en vrijblijvend.  

Werkgevers kunnen kiezen voor losstaande KernTalentenanalyses voor individuele werknemers. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een KernTalentenanalyse, uitgebreid of beknopt, afhankelijk van het doel en de behoefte. Neem daarom contact op voor de mogelijkheden. KernTalentenanalyses kunnen onderdeel uitmaken van een ontwikkeltraject van de werknemer. In samenspraak wordt hiervan een offerte opgemaakt. 

Werkgevers kunnen kiezen voor losstaande KernTalentenanalyses voor individuele werknemers. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een KernTalentenanalyse, uitgebreid of beknopt, afhankelijk van het doel en de behoefte. Neem daarom contact op voor de mogelijkheden. KernTalentenanalyses kunnen onderdeel uitmaken van een ontwikkeltraject van de werknemer. In samenspraak wordt hiervan een offerte opgemaakt. 

Vergoedingsmogelijkheden

Vergoedingsmogelijkheden

Vergoedingsmogelijkheden

Ontwikkelbudget

Er bestaat een grote kans dat jouw werkgever mogelijkheden biedt voor zelfontwikkeling. Vaak is er een ontwikkelbudget beschikbaar wat jij als werknemer mag besteden aan coaching, opleiding en training. Vaak zijn cursustarieven veel hoger dan de kosten voor een coachingstraject. Een coachingstraject wordt vaak ook nog eens als effectiever beschouwd. Ga dus het gesprek aan bij je werkgever.

CAO

Ook kun je denken aan de CAO van je branche. Vaak is hierin opgenomen in welke mate er een coachings-of opleidingsbudget is vrijgemaakt. Je hebt dan recht op een bedrag dat voor jou als werknemer vrij te besteden is, bijvoorbeeld aan coaching of loopbaanbegeleiding. Klik hier voor een overzicht van alle CAO’s.

Subsidieregelingen per sector

Coaching betaal je in principe zelf, maar als er een link is met werk of gezondheid zijn er veel mogelijkheden om het traject (deels) vergoed te krijgen. Wanneer jij werkzaam bent in één van de volgende sectoren, kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoedingsregeling: 

 • Werkzaam voor Rijksoverheid? Klik dan hier, je kunt in aanmerking komen voor subsidie tot maximaal € 1.000,-.
 • Werkzaam in de culturele en creatieve sector? Klik hier voor mogelijke vergoedingsregelingen. 

Belastingaftrek particulieren (vervalt per 1 januari 2022)

Wanneer je als particulier aan een aantal voorwaarden voldoet kun je gemaakte kosten bij YourGrowth (incl. BTW) aftrekken van de inkomstenbelasting als scholingskosten. Let goed op de volgende specifieke voorwaarden:

 • het doel moet zijn het krijgen van een nieuwe baan
 • er moet sprake zijn van een leertraject
 • je mag geen studiefinanciering ontvangen

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet zijn nagenoeg alle kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekbaar, dit geldt niet voor gemaakte reiskosten. Houd rekening met een drempel van € 250,-. 

Belastingaftrek zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen zelfs de volledige kosten voor coaching als bedrijfskosten aftrekken van de belasting. Daarbij is er een eis van de Belastingdienst dat de coaching aantoonbaar leidt tot verdieping van je kennis. 

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter stelt dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. Volgens deze wet is de werkgever eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject. Als een bedrijfsarts heeft vastgesteld dat een re-integratietraject nodig is voor de uitgevallen werknemer, zal de werkgever sneller willen bijspringen bij de vergoeding van de kosten van een coachingstraject dat bijdraagt aan re-integratie en herstel. 

Ontwikkelbudget

Er bestaat een grote kans dat jouw werkgever mogelijkheden biedt voor zelfontwikkeling. Vaak is er een ontwikkelbudget beschikbaar wat jij als werknemer mag besteden aan coaching, opleiding en training. Vaak zijn cursustarieven veel hoger dan de kosten voor een coachingstraject. Een coachingstraject wordt vaak ook nog eens als effectiever beschouwd. Ga dus het gesprek aan bij je werkgever.

CAO

Ook kun je denken aan de CAO van je branche. Vaak is hierin opgenomen in welke mate er een coachings-of opleidingsbudget is vrijgemaakt. Je hebt dan recht op een bedrag dat voor jou als werknemer vrij te besteden is, bijvoorbeeld aan coaching of loopbaanbegeleiding. Klik hier voor een overzicht van alle CAO’s.

Subsidieregelingen per sector

Coaching betaal je in principe zelf, maar als er een link is met werk of gezondheid zijn er veel mogelijkheden om het traject (deels) vergoed te krijgen. Wanneer jij werkzaam bent in één van de volgende sectoren, kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoedingsregeling: 

 • Werkzaam voor Rijksoverheid? Klik dan hier, je kunt in aanmerking komen voor subsidie tot maximaal € 1.000,-.
 • Werkzaam in de culturele en creatieve sector? Klik hier voor mogelijke vergoedingsregelingen. 

Belastingaftrek particulieren (vervalt per 1 januari 2022)

Wanneer je als particulier aan een aantal voorwaarden voldoet kun je gemaakte kosten bij YourGrowth (incl. BTW) aftrekken van de inkomstenbelasting als scholingskosten. Let goed op de volgende specifieke voorwaarden:

 • het doel moet zijn het krijgen van een nieuwe baan
 • er moet sprake zijn van een leertraject
 • je mag geen studiefinanciering ontvangen

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet zijn nagenoeg alle kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekbaar, dit geldt niet voor gemaakte reiskosten. Houd rekening met een drempel van € 250,-. 

Belastingaftrek zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen zelfs de volledige kosten voor coaching als bedrijfskosten aftrekken van de belasting. Daarbij is er een eis van de Belastingdienst dat de coaching aantoonbaar leidt tot verdieping van je kennis. 

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter stelt dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. Volgens deze wet is de werkgever eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject. Als een bedrijfsarts heeft vastgesteld dat een re-integratietraject nodig is voor de uitgevallen werknemer, zal de werkgever sneller willen bijspringen bij de vergoeding van de kosten van een coachingstraject dat bijdraagt aan re-integratie en herstel. 

Ontwikkelbudget

Er bestaat een grote kans dat jouw werkgever mogelijkheden biedt voor zelfontwikkeling. Vaak is er een ontwikkelbudget beschikbaar wat jij als werknemer mag besteden aan coaching, opleiding en training. Vaak zijn cursustarieven veel hoger dan de kosten voor een coachingstraject. Een coachingstraject wordt vaak ook nog eens als effectiever beschouwd. Ga dus het gesprek aan bij je werkgever.

CAO

Ook kun je denken aan de CAO van je branche. Vaak is hierin opgenomen in welke mate er een coachings-of opleidingsbudget is vrijgemaakt. Je hebt dan recht op een bedrag dat voor jou als werknemer vrij te besteden is, bijvoorbeeld aan coaching of loopbaanbegeleiding. Klik hier voor een overzicht van alle CAO’s.

Subsidieregelingen per sector

Coaching betaal je in principe zelf, maar als er een link is met werk of gezondheid zijn er veel mogelijkheden om het traject (deels) vergoed te krijgen. Wanneer jij werkzaam bent in één van de volgende sectoren, kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoedingsregeling: 

 • Werkzaam voor Rijksoverheid? Klik dan hier, je kunt in aanmerking komen voor subsidie tot maximaal € 1.000,-.
 • Werkzaam in de culturele en creatieve sector? Klik hier voor mogelijke vergoedingsregelingen. 

Belastingaftrek particulieren (vervalt per 1 januari 2022)

Wanneer je als particulier aan een aantal voorwaarden voldoet kun je gemaakte kosten bij YourGrowth (incl. BTW) aftrekken van de inkomstenbelasting als scholingskosten. Let goed op de volgende specifieke voorwaarden:

 • het doel moet zijn het krijgen van een nieuwe baan
 • er moet sprake zijn van een leertraject
 • je mag geen studiefinanciering ontvangen

Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet zijn nagenoeg alle kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekbaar, dit geldt niet voor gemaakte reiskosten. Houd er rekening mee dat hiervoor de drempel € 250,- is. 

Belastingaftrek zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen zelfs de volledige kosten voor coaching als bedrijfskosten aftrekken van de belasting. Daarbij is er een eis van de Belastingdienst dat de coaching aantoonbaar leidt tot verdieping van je kennis. 

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter stelt dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer. Volgens deze wet is de werkgever eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject. Als een bedrijfsarts heeft vastgesteld dat een re-integratietraject nodig is voor de uitgevallen werknemer, zal de werkgever sneller willen bijspringen bij de vergoeding van de kosten van een coachingstraject dat bijdraagt aan re-integratie en herstel. 

Locaties

Ik maak gebruik van verschillende coachingslocaties van Het Coachhuis in Amsterdam en omgeving. Op basis van jouw mogelijkheden stemmen we de meest prettige locatie en vorm af. Denk aan  coachwandelingen en digitale sessies.  Ook kunnen we sessies inrichten bij de werkgever. 

Contact opnemen

Berichtje sturen via WhatsApp

06 19 36 09 76

info@yourgrowth-coaching.nl

https://www.linkedin.com/in/eefjeraijmakers/

YourGrowth Coaching © 2021 – Illustraties door Michelle de Gruijl

Locaties

Ik maak gebruik van verschillende coachingslocaties van Het Coachhuis in Amsterdam en omgeving. Op basis van jouw mogelijkheden stemmen we de meest prettige locatie en vorm af. Denk aan  coachwandelingen en digitale sessies.  Ook kunnen we sessies inrichten bij de werkgever. 

Pagina's

Illustraties door Michelle de Gruijl

YourGrowth Coaching © 2021 

Coachingslocaties

Ik maak gebruik van verschillende coachingslocaties van Het Coachhuis in Amsterdam en omgeving. Op basis van jouw mogelijkheden stemmen we de meest prettige locatie en vorm af. Denk aan  coachwandelingen en digitale sessies.  Ook kunnen we sessies inrichten bij de werkgever. 

Contact opnemen

06 19 36 09 76

Een berichtje sturen via Whatsapp

info@yourgrowth-coaching.nl

Connect met mij op LinkedIn

YourGrowth Coaching © 2021 – Illustraties door Michelle de Gruijl