Kerntalentenanalyse

Kerntalentenanalyse

Kerntalentenanalyse

Voeg je header hier toe

Het ontstaan van de kerntalenten methodiek

De Vlaamse Danielle Krekels is de grondlegster van de kerntalenten methode. In 1989 ontdekte zij bij de werving en selectie van ingenieurs, dat zij verrassend veel gelijkenissen vertoonden in hun speelgedrag in de kindertijd. Dit was het begin van jarenlang onderzoek dat uiteindelijk resulteerde in de kerntalenten methodiek.

Spelvoorkeuren uit kindertijd als indicator

Danielle Krekels kwam tot de conclusie dat je vroegere speelvoorkeuren alles zeggen over jouw dieperliggende natuurlijke aanleg en talenten. In je kindertijd ben je nog minimaal beïnvloed door je omgeving, door sociale druk en omstandigheden. Externe factoren zoals je opvoeding en levensgebeurtenissen beïnvloeden wel je vorming, groei en ontwikkeling, maar je authentieke kern verandert nooit wezenlijk. De voorkeuren uit je jeugd zijn daarmee een hele zuivere indicator voor de kerntalenten die horen bij je persoonlijkheid, waarin je kunt excelleren en die je energie en motivatie geven. Er zijn uiteindelijk 23 kerntalenten ontdekt; elk met hun eigen specifieke componenten. Kerntalenten weerspiegelen je aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Kerntalenten samen kunnen we zien als de ‘blauwdruk’ van een persoon. 

 

Wetenschappelijk betrouwbaar bevonden

Na meer dan 12.000 diepte-interviews is de methodiek in de loop der jaren steeds meer verfijnd en stevig empirisch onderbouwd en wordt nog steeds verder genuanceerd. Onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Elke van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat de methode een Cronbach’s alpha (betrouwbaarheid) van  .84 heeft. Dat is even hoog als de Big Five Personality Test, de meest gebruikte persoonlijkheidstest ter wereld, en beduidend hoger dan de bekende MBTI.  

Het ontstaan van de kerntalenten methodiek

De Vlaamse Danielle Krekels is de grondlegster van de KernTalenten methode. In 1989 ontdekte zij bij de werving en selectie van ingenieurs, dat zij verrassend veel gelijkenissen vertoonden in hun speelgedrag in de kindertijd. Dit was het begin van jarenlang onderzoek dat uiteindelijk resulteerde in de kerntalenten methodiek.

Wetenschappelijk betrouwbaar bevonden

Na meer dan 12.000 diepte-interviews is de methodiek in de loop der jaren steeds meer verfijnd en stevig empirisch onderbouwd en wordt nog steeds verder genuanceerd. Onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Elke van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat de methode een Cronbach’s alpha (betrouwbaarheid) van  .84 heeft. Dat is even hoog als de Big Five Personality Test, de meest gebruikte persoonlijkheidstest ter wereld, en beduidend hoger dan de bekende MBTI.  

Spelvoorkeuren uit kindertijd als indicator

Danielle Krekels kwam tot de conclusie dat je vroegere speelvoorkeuren alles zeggen over jouw dieperliggende natuurlijke aanleg en talenten. In je kindertijd ben je nog minimaal beïnvloed door je omgeving, door sociale druk en omstandigheden. Externe factoren zoals je opvoeding en levensgebeurtenissen beïnvloeden wel je vorming, groei en ontwikkeling, maar je authentieke kern verandert nooit wezenlijk. De voorkeuren uit je jeugd zijn daarmee een hele zuivere indicator voor de kerntalenten die horen bij je persoonlijkheid, waarin je kunt excelleren en die je energie en motivatie geven. Er zijn uiteindelijk 23 kerntalenten ontdekt; elk met hun eigen specifieke componenten. Kerntalenten weerspiegelen je aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Kerntalenten samen kunnen we zien als de ‘blauwdruk’ van een persoon. 

 

Het ontstaan van de kerntalenten methodiek

De Vlaamse Danielle Krekels is de grondlegster van de kerntalenten methode. In 1989 ontdekte zij bij de werving en selectie van ingenieurs, dat zij verrassend veel gelijkenissen vertoonden in hun speelgedrag in de kindertijd. Dit was het begin van jarenlang onderzoek dat uiteindelijk resulteerde in de kerntalenten methodiek.

Spelvoorkeuren uit kindertijd als indicator

Danielle Krekels kwam tot de conclusie dat je vroegere speelvoorkeuren alles zeggen over jouw dieperliggende natuurlijke aanleg en talenten. In je kindertijd ben je nog minimaal beïnvloed door je omgeving, door sociale druk en omstandigheden. Externe factoren zoals je opvoeding en levensgebeurtenissen beïnvloeden wel je vorming, groei en ontwikkeling, maar je authentieke kern verandert nooit wezenlijk. De voorkeuren uit je jeugd zijn daarmee een hele zuivere indicator voor de kerntalenten die horen bij je persoonlijkheid, waarin je kunt excelleren en die je energie en motivatie geven. Er zijn uiteindelijk 23 kerntalenten ontdekt; elk met hun eigen specifieke componenten. Kerntalenten weerspiegelen je aard, potentieel en intrinsieke motivatie. Kerntalenten samen kunnen we zien als de ‘blauwdruk’ van een persoon. 

 

Wetenschappelijk betrouwbaar bevonden

Na meer dan 12.000 diepte-interviews is de methodiek in de loop der jaren steeds meer verfijnd en stevig empirisch onderbouwd en wordt nog steeds verder genuanceerd. Onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Elke van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat de methode een Cronbach’s alpha (betrouwbaarheid) van  .84 heeft. Dat is even hoog als de Big Five Personality Test, de meest gebruikte persoonlijkheidstest ter wereld, en beduidend hoger dan de bekende MBTI.  

"Een kind wordt niet creatief door met lego te spelen, maar speelt met lego omdat het al creatief is"

"Een kind wordt niet creatief door met lego te spelen, maar speelt met lego omdat het al creatief is"

"Een kind wordt niet creatief door met lego te spelen, maar speelt met lego omdat het al creatief is"

Wat levert een kerntalentenanalyse op

Wat levert een kerntalentenanalyse op

Beter zicht op wie je bent en wat je sterke kanten en valkuilen zijn

Passende en duurzame keuzes in studie, werk en leven

De juiste persoon op de juiste plaats

Vermijding stress, burn-out, bore-out, hervinden energiebalans

Verbeterde productiviteit en functioneren

Een handleiding van jezelf voor het leven

Wat levert een kerntalentenanalyse op

Beter zicht op wie je bent wat je sterke kanten en valkuilen zijn

Passende en duurzame keuzes in studie werk en leven

De juiste persoon op de juiste plaats

Vermijding stress, burn-out, bore-out, hervinden en energiebalans

Verbeterde productiviteit en functioneren

Een handleiding van jezelf voor het leven

Wat maakt de kerntalenten methode uniek?

Wat maakt de kerntalenten methode uniek?

Wat maakt de kerntalenten methode uniek?

Feitelijk gedrag

In tegenstelling tot andere assessment instrumenten waarbij vaak sprake is van een momentopname en/of zelfbeoordeling, gaat het binnen de methode om feitelijk gedrag met een tijdspanne van 8 jaar. Er worden geen hypothetische vragen gesteld over wat iemand ‘zou doen’ in een bepaalde situatie. Deze methode is daarom consistent en de kans op misverstanden is minimaal.

Onderscheid tussen aanleg en ontwikkeling

Latent aanwezige kerntalenten worden ook ontdekt en er wordt een onderscheid gemaakt in kerntalenten (die aangeboren zijn en bij je persoonlijkheid horen) en competenties en vaardigheden die je ontwikkeld hebt. Hiermee kun je voorkomen dat je voortbouwt op iets wat in de kern niet bij je past en waar je energie op verliest.

Inzicht in energiebalans

De methode geeft diepgaand inzicht in energiegevers en energievreters en waar iemand op moet letten om een burn-out of bore-out te voorkomen.

Gedetailleerde blauwdruk

Waar andere tests of assessments mensen in hokjes plaatsen of vergelijken met gemiddelden, geeft deze methode een uniek, persoonlijk en diepgaand beeld van wie iemand in de kern is. De methode kent namelijk geen types en er ligt ook geen theoretisch model onder. De methode is een ‘ontdekking’ en vanuit de praktijk ontwikkeld. Dit levert een zeer gedetailleerde blauwdruk op; er zijn maar liefst 94 miljard combinaties mogelijk. 

Peter Principle

De methode laat zien tot welk niveau iemand door kan groeien in werk (ook wel loopbaanplafond of Peter Principle genoemd) en wanneer iemand onder zijn of haar kunnen werkt (ook wel demotivatieniveau genoemd).

Geschikt voor hoogbegaafden

Het is de enige persoonlijkheidsbepaling aanvaard door hoogbegaafden (Mensa award in 2015). De methode is beoordeeld als objectief, onafhankelijk en cultuur-, taal-, en geslachtsneutraal.

Feitelijk gedrag

In tegenstelling tot andere assessment instrumenten waarbij vaak sprake is van een momentopname en/of zelfbeoordeling, gaat het binnen de methode om feitelijk gedrag met een tijdspanne van 8 jaar. Er worden geen hypothetische vragen gesteld over wat iemand ‘zou doen’ in een bepaalde situatie. Deze methode is daarom consistent en de kans op misverstanden is minimaal.

Onderscheid tussen aanleg en ontwikkeling

Latent aanwezige kerntalenten worden ook ontdekt en er wordt een onderscheid gemaakt in kerntalenten (die aangeboren zijn en bij je persoonlijkheid horen) en competenties en vaardigheden die je ontwikkeld hebt. Hiermee kun je voorkomen dat je voortbouwt op iets wat in de kern niet bij je past en waar je energie op verliest.

Inzicht in energiebalans

De methode geeft diepgaand inzicht in energiegevers en energievreters en waar iemand op moet letten om een burn-out of bore-out te voorkomen.

Gedetailleerde blauwdruk

Waar andere tests of assessments mensen in hokjes plaatsen of vergelijken met gemiddelden, geeft deze methode een uniek, persoonlijk en diepgaand beeld van wie iemand in de kern is. De methode kent namelijk geen types en er ligt ook geen theoretisch model onder. De methode is een ‘ontdekking’ en vanuit de praktijk ontwikkeld. Dit levert een zeer gedetailleerde blauwdruk op; er zijn maar liefst 94 miljard combinaties mogelijk. 

Peter Principle

De methode laat zien tot welk niveau iemand door kan groeien in werk (ook wel loopbaanplafond of Peter Principle genoemd) en wanneer iemand onder zijn of haar kunnen werkt (ook wel demotivatieniveau genoemd).

Geschikt voor hoogbegaafden

Het is de enige persoonlijkheidsbepaling aanvaard door hoogbegaafden (Mensa award in 2015). De methode is beoordeeld als objectief, onafhankelijk en cultuur-, taal-, en geslachtsneutraal.

Feitelijk gedrag

In tegenstelling tot andere assessment instrumenten waarbij vaak sprake is van een momentopname en/of zelfbeoordeling, gaat het binnen de methode om feitelijk gedrag met een tijdspanne van 8 jaar. Er worden geen hypothetische vragen gesteld over wat iemand ‘zou doen’ in een bepaalde situatie. Deze methode is daarom consistent en de kans op misverstanden is minimaal.

Onderscheid tussen aanleg en ontwikkeling

Latent aanwezige kerntalenten worden ook ontdekt en er wordt een onderscheid gemaakt in kerntalenten (die aangeboren zijn en bij je persoonlijkheid horen) en competenties en vaardigheden die je ontwikkeld hebt. Hiermee kun je voorkomen dat je voortbouwt op iets wat in de kern niet bij je past en waar je energie op verliest.

Inzicht in energiebalans

De methode geeft diepgaand inzicht in energiegevers en energievreters en waar iemand op moet letten om een burn-out of bore-out te voorkomen.

Gedetailleerde blauwdruk

Waar andere tests of assessments mensen in hokjes plaatsen of vergelijken met gemiddelden, geeft deze methode een uniek, persoonlijk en diepgaand beeld van wie iemand in de kern is. De methode kent namelijk geen types en er ligt ook geen theoretisch model onder. De methode is een ‘ontdekking’ en vanuit de praktijk ontwikkeld. Dit levert een zeer gedetailleerde blauwdruk op; er zijn maar liefst 94 miljard combinaties mogelijk. 

Peter Principle

De methode laat zien tot welk niveau iemand door kan groeien in werk (ook wel loopbaanplafond of Peter Principle genoemd) en wanneer iemand onder zijn of haar kunnen werkt (ook wel demotivatieniveau genoemd).

Geschikt voor hoogbegaafden

Het is de enige persoonlijkheidsbepaling aanvaard door hoogbegaafden (Mensa award in 2015). De methode is beoordeeld als objectief, onafhankelijk en cultuur-, taal-, en geslachtsneutraal.

Werkwijze kerntalentenanalyse

Werkwijze kerntalentenanalyse

Bij deze assessment methode wordt het speelgedrag in de kindertijd geanalyseerd om persoonlijkheid, potentieel en intrinsieke motivatie in kaart te brengen; je kerntalenten. De kerntalentenanalyse kan in de reguliere óf beknopte uitvoering worden afgenomen. Dit is volledig afhankelijk van het doel en de behoefte. Neem daarom contact op voor de mogelijkheden.

Bij deze assessment methode wordt het speelgedrag in de kindertijd geanalyseerd om persoonlijkheid, potentieel en intrinsieke motivatie in kaart te brengen; je kerntalenten. De kerntalentenanalyse kan in de reguliere óf beknopte uitvoering worden afgenomen. Dit is volledig afhankelijk van het doel en de behoefte. Neem daarom contact op voor de mogelijkheden.

Online vragenlijst invullen over speelgedrag kindertijd

Spelvoorkeuren en speelgedrag bespreken en analyseren o.b.v. de vragenlijst

Check- en feedbackgesprek waarin de gevonden kerntalenten worden toegelicht 

Diepte-interview waarin levensloop en ontwikkeling wordt besproken (niet bij de beknopte versie)

Verwerking en toesturen verslag (bij de beknopte versie een beknopt verslag)

Terugkoppelingsgesprek 

Bij deze assessment methode wordt het speelgedrag in de kindertijd geanalyseerd om persoonlijkheid, potentieel en intrinsieke motivatie in kaart te brengen; je kerntalenten. Het proces van de kerntalentenanalyse ziet er als volgt uit:

Bij deze assessment methode wordt het speelgedrag in de kindertijd geanalyseerd om persoonlijkheid, potentieel en intrinsieke motivatie in kaart te brengen; je kerntalenten. Het proces van de kerntalentenanalyse ziet er als volgt uit:

Online vragenlijst invullen over speelgedrag kindertijd

Spelvoorkeuren en speelgedrag bespreken en analyseren o.b.v. de vragenlijst

Check- en feedbackgesprek waarin de gevonden kerntalenten worden toegelicht 

Diepte-interview waarin levensloop en ontwikkeling wordt besproken
(alleen bij de reguliere analyse)

Verwerking en toesturen verslag 
(bij een beknopte analyse een beknopt verslag)

Terugkoppelingsgesprek

Werkwijze kerntalentenanalyse

Bij deze assessment methode wordt het speelgedrag in de kindertijd geanalyseerd om persoonlijkheid, potentieel en intrinsieke motivatie in kaart te brengen; je kerntalenten. Het proces van de kerntalentenanalyse ziet er als volgt uit:

Coachingslocaties

Ik maak gebruik van verschillende coachingslocaties van Het Coachhuis in Amsterdam en omgeving. Op basis van jouw mogelijkheden stemmen we de meest prettige locatie en vorm af. Denk aan  coachwandelingen en digitale sessies.  Ook kunnen we sessies inrichten bij de werkgever. 

YourGrowth Coaching © 2021 – Illustraties door Michelle de Gruijl

Locaties

Ik maak gebruik van verschillende coachingslocaties van Het Coachhuis in Amsterdam en omgeving. Op basis van jouw mogelijkheden stemmen we de meest prettige locatie en vorm af. Denk aan  coachwandelingen en digitale sessies.  Ook kunnen we sessies inrichten bij de werkgever. 

YourGrowth Coaching © 2021 – Illustraties door Michelle de Gruijl

Locaties

Ik maak gebruik van verschillende coachingslocaties van Het Coachhuis in Amsterdam en omgeving. Op basis van jouw mogelijkheden stemmen we de meest prettige locatie en vorm af. Denk aan  coachwandelingen en digitale sessies.  Ook kunnen we sessies inrichten bij de werkgever. 

Pagina's

Illustraties door Michelle de Gruijl

YourGrowth Coaching © 2021